نجوا
Xگروه بین المللی HSE IRAN
گروه بین المللی ایمنی بهداشت
تاریخ: 1402/02/14
انتشار : 1402/02/14
مثنوی زندگیست
هر ترک از
پینه های دستانت
پدر

فاطمه پیمان
پریسکه شعر امروز نظرات:
بازدید ها:
ادامه مطلب
تاریخ: 1402/02/14
انتشار : 1402/02/14
آرام شدم
لحظه سجده مادرم
بر آستان قدست
وقتی مرا به تو سپرد

فاطمه پیمان
پریسکه شعر امروز نظرات:
بازدید ها:
ادامه مطلب
تاریخ: 1402/02/13
انتشار : 1402/02/13

برید
خنجری باطل
حنجره حق را
در مسلخی جانکاه

فاطمه پیمان
پریسکه شعر امروز 
نظرات:
بازدید ها:
ادامه مطلب
تاریخ: 1402/02/13
انتشار : 1402/02/13
 چه خوب
سیراب می کند
سراب دلها را
عطش نینوا

#فاطمه_پیمان
پریسکه شعر امروز 

نظرات:
بازدید ها:
ادامه مطلب
تاریخ: 1402/02/11
انتشار : 1402/02/11
زیر پا گذاشت
دنیا را 
به پای خدا که افتاد 
شهید

فاطمه پیمان
پریسکه شعر امروز

نظرات:
بازدید ها:
ادامه مطلب
تاریخ: 1402/02/10
انتشار : 1402/02/10

ضامنم باش
می ترسم 
از دامی که
صیادش شیطان است 

#فاطمه_پیمان
پریسکه شعر امروز 
نظرات:
بازدید ها:
ادامه مطلب
تاریخ: 1402/02/09
انتشار : 1402/02/09

خوش به حال آسمان
موقع گریه کردن 
شانه ای دارد 
از جنس زمین 

#فاطمه_پیمان
پریسکه شعر امروز نظرات:
بازدید ها:
ادامه مطلب
تاریخ: 1402/02/09
انتشار : 1402/02/09

دوجداره نیست
پنجره کلبه ساده ام
می شنوم موسیقی زندگی را 
حتی از خش خش جاروی رفتگر
 
#فاطمه_پیمان
پریسکه شعر امروز 

نظرات:
بازدید ها:
ادامه مطلب